Opiskelijaedustajien hakukuulutus


Täydennyshaku 

Päivitetty: 20.9.2014

Meinaako kandiin myönnetyt opintotukikuukaudet loppua kesken?


Oletko aloittanut opintosi 1.8.2011 jälkeen, et ole vielä valmistunut kandiksi ja sinulla on kandidaatintutkintoon myönnettyä opintotukea jäljellä alle 9 opintotukikuukautta? TTYY haluaa selvittää niitä syitä, jotka ovat johtaneet siihen, että kandia varten myönnetyt tukikuukaudet eivät välttämättä riitä kandidaatin tutkinnon suorittamiseen.

Päivitetty: 19.9.2014

Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki -festarit 25.9. kello 19:00


Maksuton Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki –festari Tampereella 25.09.

Millainen on Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki? Mitä asioita löytyy opiskelijoiden kaupungista? Millainen on viihtyisä ja kotoisa kaupunki opiskelijalle?

Päivitetty: 15.9.2014

TTYY huolissaan yliopiston henkilökunnan hyvinvoinnista


Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY) on huolissaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) henkilökunnan hyvinvoinnista. Yliopistoa ravisuttaneet laajamittaiset rakenneuudistukset ja sittemmin YT-neuvottelut ovat nakertaneet yliopiston henkilökunnan työhyvinvointia niin pahasti, että se näkyy selvästi opiskelijoidenkin arjessa. Opetushenkilökuntaa on karsittu kovalla kädellä ja niin neuvotteluiden aikana kuin niiden jälkeenkin opettajien turhautuminen on näkynyt myös opetustyössä. Opiskelijoiden suurimpana mahdollisena menetyksenä yliopistomme eniten opiskelijoiden arvostusta keränneitä opettajia on lähtenyt yliopistostamme omaehtoisesti heikentyneen työilmapiirin vuoksi.

Ylioppilaskunnan on vaikea nähdä, miten viimeaikaiset toimenpiteet kehittävät yliopiston opetusta ja sen arvostusta parempaan suuntaan. Asiasta on myös tuoretta tutkimustietoa, sillä Tekniikan Akateemiset TEK on vastikään tehnyt tutkimuksen, jonka mukaan yt-neuvotteluilla on useita kauaskantoisia työilmapiiriä heikentäviä vaikutuksia (http://www.tek.fi/edunvalvonta/tutkimus-yt-neuvottelujen-seurauksista).

TTY:n strategiassa yliopistomme menestystekijöiden kulmakiviksi on valittu osaavat ihmiset ja innostava toimintaympäristö. TTYY huomauttaa, että ihmisten kyvyillä ja osaamisella ei ole mitään merkitystä ilman korkeaa työmotivaatiota, eikä innostavaa toimintaympäristöä voi rakentaa epävarmuuden pohjalle. Heikon työilmapiirin lieveilmiönä myös yliopiston brändi on kärsinyt merkittävän kolauksen, joka vaikuttaa kauaskantoisesti myös yliopistomme hakijamarkkinointiin. Hyvä työilmapiiri on merkittävä kilpailutekijä myös henkilökunnan rekrytointiprosesseissa. TTYY vaatii yliopistoa viipymättä kohdistamaan merkittäviä toimenpiteitä kaikkien yliopiston laitosten työilmapiirin edistämiseksi, niin olemassa olevien henkilöstöresurssien kuin ulkopuolisten ammattilaistenkin muodossa.

Tampereella 12.9.2014
Mikko Rahikainen, Hallituksen puheenjohtaja
Mikko Sulonen, Pääsihteeri

Lisätietoja: kopo(at)ttyy.fi

Päivitetty: 15.9.2014

JA-HAA! -messut torstaina 11.9. klo 10-15


      

JA-HAA! –messut torstaina 11.9. klo 10-15

JA-HAA! ( Jaosto-, harraste- ja ammattiainekerho) -messuilla toimintaansa esittelevät ylioppilaskunnan alaiset harraste- ja ammattiainekerhot, jaostot sekä muutama muu!
Olitpa sitten fuksi tai vanhempi tieteenharjoittaja saavu paikalle katsomaan mitä kaikkea kivaa toimintaa TTY:ltä löytyykään opiskelujen vastapainoksi!

Päivitetty: 10.9.2014

 
 

 TTYY muualla: 

 Copyright 2014 © Peritpatrio »