Opintotukilautakunnan edustajahakua jatkettu tiistaihin 3.5. asti!


Hakuaikaa opintotukilautakunnan opiskelijaedustajaksi on jatkettu ensi tiistaihin 3.5. asti!

Hae hyvään, tärkeään ja miellekkääseen luottamustoimeen! Alla vielä hakukuulutus kokonaisuudessaan:

 

Nyt olisi tarjolla tärkeä luottamustoimi.

Päivitetty: 29.4.2016

Ylioppilaskunta hakee pääsihteeriä


Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY on vajaan 7000 tekniikan ja arkkitehtuurin ylioppilaan julkisoikeudellinen edunvalvontaorganisaatio, joka vastaa sille osoitetuista lakisääteisistä tehtävistä.

Ylioppilaskunta hakee oman teekkarihenkisen joukkonsa johtajaksi pääsihteeriä.

Pääsihteerin toimenkuvaan kuuluvat muun muassa ylioppilaskunnan toimiston esimiehenä toimiminen, hallituksen ja edustajiston kokousasioiden valmistelu sekä ylioppilaskunnan talouden ja hallinnon seuranta ja suunnittelu, organisaation kehittäminen ja varainhankinnasta vastaaminen. Lisäksi pääsihteerin työhön kuuluu olennaisena osana sidosryhmätyöskentely ja hän edustaa ylioppilaskuntaa monissa tilaisuuksissa ja toimielimissä.

Älä tyydy jupisemaan nurkassa, ryhdy hallopediksi! Hakua jatkettu 24.4. asti


Lähes jokaisella opiskelijalla on mielipide siitä, millaisia kursseja kanditutkintoon pitäisi sisällyttää, kuinka rästitenttikäytäntöjä tulisi korjata tai miten opetuksesta saataisiin entistä laadukkaampaa. Miksi siis tyytyä hautomaan ajatuksia omassa päässään tai jupisemaan opiskelutovereille, kun voi itse olla mukana päättämässä, kuinka nämä kysymykset tulevaisuudessa järjestetään?!

Hallinnon opiskelijaedustajana eli hallopedina pääset vaikuttamaan yliopistoyhteisöämme koskeviin asioihin. Hallopedina tärkein tehtäväsi on tuoda esiin opiskelijoiden näkemykset päätettäviin asioihin. Mikään kokoustelun ja opiskelijavaikuttamisen konkari sinun ei tarvitse olla, tärkeintä on halu toimia opiskelijoiden äänitorvena; hallopediksi voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen!

Päivitetty: 19.4.2016

Tampere3-hankkeen ohjausryhmä kokoontui toisen kerran


Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Tampere3-hankkeen ohjausryhmä kokoontui toisen kerran 13.4. Helsingissä. Kokouksen asialistalla olivat tulevan korkeakoulukonsernin visio, hallinto- ja johtamismalli sekä hallituksen esitysluonnos.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii korkeakouluilta vielä uskaliaampia avauksia ja selkeämpiä ideoita uuden korkeakoulukonsernin visioksi. Hallinto tullaan järjestämään nykylainsäädännön puitteissa siten, että säätiöyliopisto ja ammattikorkeakoulu toimivat erillisinä oikeushenkilöinä, joiden välinen yhteistyö taataan yhteisellä sopimisella sekä mahdollisesti sisäisissä säännöstöissä. Ristiinopiskelua ja joustavia opintopolkuja luodaan jo nykyisen lainsäädännön puitteissa sekä mahdollisesti pienillä lakimuutoksilla.

Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 8.6.

 

Päivitetty: 15.4.2016

Kesätoimeentuloinfo 28.4. klo 13 @TB109


 Miten haen kesän ajalta opintotukea? Mitä jos jäin ilman kesätyöpaikkaa, eikä sopivia kesäopintoja löydy? Tule kuulemaan ja kysymään kesän ajan toimeentulosta, kuka saa, mitä saa ja miten saa? Paikalla opintotukitoimiston ja kaupungin sosiaalitoimen edustajat.

Päivitetty: 14.4.2016

Huhtikuun WerkkoAnturi on ilmestynyt!


Huhtikuun WerkkoAnturissa uuden rehtorin Mika Hannulan haastattelu, pääsihteerin neuvot valtiolle, Wappua(!), fukseja sekä SELL-kisojen vapaaehtoishaku! Kerhoesittelyissä turvallisuustekniikan ammattiainekerho SaFir, TT-kamerat ja Torvikopla Big Band.

Lue lehti osoitteessa www.werkkoanturi.fi

Hae opiskelijaedustajaksi opintotukilautakuntaan!


Nyt olisi tarjolla tärkeä luottamustoimi.

Ylioppilaskunta etsii kolmea varsinaista ja kolmea varajäsentä opiskelijaedustajiksi opintotukilautakuntaan. Opintotukilautakunta on luottamuselin, joka koostuu puoliksi korkeakoulun opettajista tai muista virkamiehistä sekä korkeakoulun opiskelijoista. Sen tehtävänä on oppilaitosten yleisten tehtävien lisäksi seurata opintojen edistymistä, arvioida oikeus tukiajan pidennykseen, määritellä kesäopintojen riittävä laajuus ja antaa Kelalle näitä koskevia sitovia lausuntoja.

Päivitetty: 14.4.2016

Tervetuloa edustajiston kokoukseen 13.4. klo 16.15 @RG202


Tervetuloa ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen 13.4. klo 16.15 saliin RG202!
Kokous on edustajiston sääntömääräinen vuosikokous.

Kokouksessa käsitellään hallituksen esittämä tilinpäätös ja toimintakertomus, kuullaan tilintarkastajien ja toiminnantarkastajan lausunto, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja käsitellään edellisen vuoden vuosikertomus. Kokouksessa tehdään päätös myös ylioppilaskunnan varainhoitajan valinnasta ja kuullaan katsaus Juvenes-Yhtiöt Oy:n tilanteesta.

Jännää siis luvassa! Kokouspäivä on samalla myös teekkarilakin ulkoiluttamispäivä!

Miten menee? / How's it going?


Eikö sinulla ole riittävästi rahaa ruokaan? Eikö raha riitä harrastuksiin? Koetko jatkuvaa väsymystä ja stressiä? Vai onko sinulla kaikki sittenkin hyvin?

TTYY toteuttaa Miten menee? –kyselyn, jolla kartoitetaan opiskelijoiden toimeentuloa ja hyvinvointia. Kyselyn avulla tunnistetaan ongelmakohtia opiskelijan arjessa, joihin TTYY:n tulee omassa edunvalvontatyössään keskittyä. Lisäksi pyrimme tunnistamaan eroja eri opintotukirakenteessa ja tutkinto-ohjelmissa olevien opiskelijoiden välillä. Kyselyn tulokset valmistuvat alkusyksystä 2016. 

Ylioppilaskunta hakee tiedotus- ja järjestösihteeriä!


Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY on vajaan 7000 tekniikan ja arkkitehtuurin ylioppilaan julkisoikeudellinen edunvalvontaorganisaatio, joka vastaa sille osoitetuista lakisääteisistä tehtävistä.
Ylioppilaskunta hakee omaan teekkarihenkiseen joukkoonsa tiedotus- ja järjestösihteeriä.

Päivitetty: 5.4.2016
0Päivää
0Tuntia
0Minuuttia
0Sekuntia wappuun!

 
 


Copyright 2016 © Peritpatrio »